• Det krävs mycket mer än att bara betala ut lön. Löneadministration kräver både kompetens och erfarenhet för att det ska bli rätt. De flesta företag är för små för att kunna räkna hem en löneadministratör och förse vederbörande med arbete och utbildning, så att de klarar sitt arbete långsiktig. Det är mycket mer effektivt att köpa in tjänsten för löneadministration, vilket garanterar att det blir rätt och riktigt.
  • Rätt lön i rätt tid är mycket viktigt för att få medarbetarnas förtroende och ha nöjda medarbetare.
  • Vi erbjuder löneadministration, statistikhantering och rapportering till myndigheter och organisationer. Vi kan också vara en stödfunktion för frågor från företaget om löner, lagar och förordningar samt andra personalfrågor.
  • Vi använder Visma Lön i vår egen verksamhet och har kompetens på Visma Agda lön, Kontek lön samt Fortnox Lön. Vissa uppdrag vi har är insourcinguppdrag, vilket innebär att vi då sitter ute hos uppdragsgivaren och använder deras program.
  • Om du leder ett lite större företag som har behov av en personalchef på plats kan vi erbjuda detta också. Vi kan också vara ett stöd till befintligt personalansvarig.
  • En av de absolut viktigaste uppgifterna ett företag har är att rekrytera rätt medarbetare. En felrekrytering kostar väldigt mycket och är väldigt besvärlig. Vi har kompetens för att genomföra rekryteringar med egna eller externa resurser.

Kontakta oss

Denna fråga används för att förhindra skräppost

Jag godkänner att Confido Redovisning behandlar mina personuppgifter. Läs mer