Posts Tagged ‘ekonomi’

Fler anmälningar om bluffakturor under 2016

Förra året gjordes 14 600 polisanmälningar om bluffakturor, en ökning med drygt två procent jämfört med året före. Det visar en sammanställning som Visma gjort av ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Det gäller att ha bra rutiner så att bluffakturorna inte slipper igenom rutinerna och blir betalda. Speciell viktigt är det att ha bra rutiner runt ledigheter eftersom då ökar aktiviteterna och ordinarie bemanning är kanske ledig.  Viktigt att inte bli stressad utan alltid kolla att det är riktiga krav, vad är villkoren och är det ett seriöst företag som står bakom kravet/förslaget. Läs mer på VismaSpcs.

Offentlig upphandling – En affärsmöjlighet?

Igår var jag på ett intressant seminarium om offentlig upphandling (LOU), som var ett samarrangemang mellan Svenskt Näringsliv, Företagarna och Växjö kommun.  Lagen om offentlig upphandling (LOU) har fått ett tydligare småföretagsfokus, som ett resultat av de ändringar som trädde i kraft från årsskiftet. Ni kan läsa mer om det här och allmän information om upphandling på Anbud24. Om ni inte redan är med i offentliga upphandlingar så kanske det är dags att börja. Växjö kommuns årliga inköpsvolym är 1 miljard kronor. Det framkom att det är i mellan 2-4 anbudsgivare per upphandling. Presentationerna finns att ladda ner som pdf-filer, Svenskt Näringsliv och Växjö kommuns. Ett gott råd är att ta hjälp av en upphandlingskonsult.

Insourcinguppdrag hos Balco

Vi fick en förfrågan från Balco på ett insourcingupdrag på Balcos ekonomiavdelning under ett längre sjukvikariat. Det var korta puckar och höga krav, vilket vi tog som en utmaning. Nu är insourcinguppdraget på plats och alla är nöjda och glada, speciellt vi som fick möjligheten att visa vår kompetens och förmåga att bidra med engagerad personal.