19 januari 2017

Offentlig upphandling – En affärsmöjlighet?

Igår var jag på ett intressant seminarium om offentlig upphandling (LOU), som var ett samarrangemang mellan Svenskt Näringsliv, Företagarna och Växjö kommun.  Lagen om offentlig upphandling (LOU) har fått ett tydligare småföretagsfokus, som ett resultat av de ändringar som trädde i kraft från årsskiftet. Ni kan läsa mer om det här och allmän information om upphandling på Anbud24. Om ni inte redan är med i offentliga upphandlingar så kanske det är dags att börja. Växjö kommuns årliga inköpsvolym är 1 miljard kronor. Det framkom att det är i mellan 2-4 anbudsgivare per upphandling. Presentationerna finns att ladda ner som pdf-filer, Svenskt Näringsliv och Växjö kommuns. Ett gott råd är att ta hjälp av en upphandlingskonsult.


Se alla nyheter