3 januari 2018

Dags att anmäla verklig huvudman!

Ett nytt penningtvättdirektiv som antogs i Europaparlamentet 2015 innebär att alla EU-länder ska föra register över verkliga huvudmän. Banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag eller förening.

Det innebär att de flesta företag och föreningar enligt lag anmäla verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

bolagsverket.se finns film och mer information om vad företag eller föreningar måste göra och hur anmälan går till. Anmälan är gratis till och med den 1 februari 2018.

Pressmeddelande från Bolagsverket.

Gör anmälan här.

 


Se alla nyheter